STORK - kas tai?

STORK yra konkurencinga ir naujoviška bazinė programa, finansuojama iš ES lėšų. Jos tikslas yra ES mastu įdiegti suderinamą sistemą eID atpažinimui ir autentifikacijai, kas leistų verslui, piliečiams ir valstybės tarnautojams naudoti jų šalies elektronines tapatybes priemones bet kurioje valstybėje narėje. Ji taip pat išbandys tarpvalstybines e-valdžios paslaugas vartotojams ir praktiškai išsiaiškins kaip įgyvendinti tokias paslaugas bei tai kokius privalumus ir iššūkius ES mastu suteiks ši atpažinimo sistema.
STORK suderinamumo sprendimas elektroninei tapatybei (eID) yra pagrįstas paskirstyta architektūra kuri sukurs pagrindą pilnai ES e-paslaugų integracijai įtraukdama į tai specifikacijas ir infrastruktūras jau egzistuojančias ES valstybėse narėse. Numatoma, kad sprendimas bus stiprus, skaidrus, saugus naudoti, plečiamas ir turėtų būti įdiegtas taip, kad išliktų pasibaigus bandomajam projektui.
Projektas:

Tai bus atliekama paruošiant ir realizuojant keletą bandomųjų projektų su paslaugomis, kurios turės reikšmingą poveikį ir atitinkamą saugumą, kur įmanoma pasinaudojant atviraisiais standartais, o kartu laikantis ir duomenų apsaugos reikalavimų.
Bandomieji projektai testuos bendras teikiamų paslaugų eID specifikacijas, kurios turės žymų poveikį e-valdžios struktūrai visoje Europoje: Daugiau informacijos apie STORK projektą galite rasti DUK skiltyje.

© 2011 VĮ „Infostruktūra“