Partneriai

STORK konsorciumas susideda iš 32 narių, kurie yra valstybių vyriausybės, akademinės, tyrimų, privačios bei nepelno siekiančios organizacijos.

Siekiant geresnio efektyvumo, dalį projekto atlieka valstybės partnerių subrangovai iš privataus sektoriaus. Bandomajame projekte dalyvaus skirtingo tipo organizacijos (privačios, tarpininkavimo, vyriausybinės) ir valstybinio lygmens (savivaldos, regionai, valstybės) organizacijos. Projektas sieks apimti visą vertybių grandinę - nuo pagrindinių duomenų iki paslaugų pateikimo piliečiams, įskaitant tuos, kurie kuria paslaugų infrastruktūrą, taip pat tuos, kurie jas teikia galutiniams vartotojams - piliečiams. Tai padės užtikrinti, kad kuriamos paslaugos bus išties reikalingos bei naudojamos bandomojo projekto metu ir išliks tokios jam pasibaigus.

Konsorciumo partneriai yra šie:

 1. ATOS ORIGIN SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA (ATOS)
 2. CAPGEMINI NEDERLAND B.V. (CAPGEMINI)
 3. BUNDESKANZLERAMT DER REPUBLIK OESTERREICH (AT BKA)
 4. SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L'INFORMATIONET DE LA COMMUNICATION (BE FEDICT)
 5. BUNDESAMT FUER SICHERHEIT IN DER INFORMATIONSTECHNIK (DE BSI)
 6. AKTSIASELTS SERTIFITSEERIMISKESKUS (EE SK)
 7. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (ES MPR)
 8. DIRECTION GENERALE DE LA MODERNISATION DE L'ETAT(Dept) - MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DEL'INDUSTRIE (FR DGME)
 9. GOVERNMENT TO YOU (GOV2U)
 10. POLITECNICO DI TORINO (IT POLITO)
 11. MINISTRY OF FINANCE (IS MoF)
 12. SERVICE eLUXEMBOURG (Dept) - MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE (LU SEL)
 13. MINISTRY OF THE INTERIOR AND KINGDOM RELATIONS(Dept) - MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES (NL MOI)
 14. AGENCIA PARA A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, I.P. (PTAMA)
 15. SKATTEVERKET – SWEDISH TAX AGENCY (SE SKV)
 16. MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO (SI MPA)
 17. IDENTITY AND PASSPORT SERVICE (Dept) – HOME OFFICE (UK IPS)
 18. UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON (ES CRUE – UJI)
 19. AGENCIA CATALANA DE CERTIFICACIO (ES CATCERT)
 20. CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (IT CNIPA)
 21. REGIONE LOMBARDIA (IT REGLOM)
 22. INSTITUTO SUPERIOR TECNICO (PT IST)
 23. MULTICERT - SERVICOS DE CERTIFICACAO ELECTRONICA, S.A. (PT Multicert)
 24. EUROPEAN ELECTRONIC MESSAGING ASSOCIATION (EEMA)
 25. E-FORUM, FORUM FOR EUROPEAN E-PUBLIC SERVICES, HOTE EUROPEEN POUR LES SERVICES PUBLICS EN LIGNE AISBL(E-Forum)
 26. TECHNISCHE UNIVERSITAET GRAZ (AT TUG)
 27. KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID - BANQUECARREFOUR DE LA SECURITE SOCIALE (BE CBSS)
 28. T-SYSTEMS ENTERPRISE SERVICES GMBH (DE TSI)
 29. BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT (AT BMG)
 30. MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA (LT MOI)
 31. MINISTERSTVO FINANCII SLOVENSKEJ REPUBLIKY (SR MF)
 32. MINISTRY OF FINANCE OF FINLAND (FI MoF)

© 2011 VĮ „Infostruktūra“