ATK sertifikatų peržiūra Internet Explorer naršyklėje

Atsidarę Internet Explorer programą, spragtelkite pele ant viršutinės meniu juostos Tools komandos.

Tools meniu pasirinkite punktą Internet Options:

Naujame lange pasirinkite Content dalį ir spauskite Certificates:

Šiame lange Personal dalyje Jūs galite pamatyti savo sertifikatus:

Pasirinkus vieną iš sertifikatų ir paspaudus Wiew atsidaro papildomas langas, kuriame galima peržiūrėti sertifikate įrašytus duomenis. Įrašas Valid from [metai. mėnuo. diena.] to [metai. mėnuo. diena.] nurodo sertifikatų galiojimą laikotarpį:

© 2011 VĮ „Infostruktūra“