Kaip pakeisti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos slaptažodį (PIN kodą)

Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos slaptažodžiui pakeisti naudokite asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos tvarkyklę, kurios vartotojo sąsają atidarysite spustelėję kompiuterio ekrano apatiniame kairiame kampe esantį mygtuką Start ir atsivėrusiame lange pasirinkę Programs bei iš eilės Gemalto, Classic Client ir Classic Client Toolbox:

PASTABA: asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos tvarkyklė yra diegiama ruošiant kompiuterį darbui su asmens tapatybės kortelėje esančiais sertifikatais. Jei dėl kokių nors priežasčių ši tvarkyklė Jūsų kompiuteryje dar neįdiegta, vadovaukitės Sertifikavimo paslaugų svetainės www.nsc.vrm.lt puslapyje "Metodinė informacija" patalpinta instrukcija "Kaip paruošti kompiuterį (Windows OS) darbui su asmens tapatybės kortelėje esančiais sertifikatais".

Atsidarys žemiau pavaizduotas asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos tvarkyklės vartotojo sąsajos langas:

Lango kairėje esančiame meniu spustelėkite ant skirtuko Card Administration:

Meniu skyriuje "Card Administration" spustelėkite jame esantį vienintelį mygtuką PIN Management:

Pasikeitus lango dešinei pusei, kaip pavaizduota aukščiau, spustelėkite lango apačioje dešinėje esantį mygtuką Next.

Atsivers naujas langas, kuriame turėsite įvesti seną slaptažodį ir dukart naują slaptažodį:

Laukelyje Current PIN įveskite seną slaptažodį, o laukeliuose New PIN ir Confirm New PIN įveskite naują slaptažodį. Atkreipkite dėmesį į lango dešinėje atvaizduotus raudonus kryžiukus ir žalias varneles. Kad galėtumėte pakeisti slaptažodį, naujasis slaptažodis turi atitikti minimalius jam keliamus saugumo reikalavimus (būti sudarytas iš 8 skaičių, nebūti toks pat, kaip ir senasis slaptažodis, po kiekvieno slaptažodį sudarančio skaičiaus būtinai turi sekti kitoks skaičius ir pan.). Jei slaptažodis atitiks visus minimalius jam keliamus saugumo reikalavimus, lango dešinėje turi likti tik žalios varnelės. Tada spustelėkite mygtuką Change PIN:

Atsivers naujas mažas langelis, pranešantis apie sėkmingą slaptažodžio pakeitimą:

Uždarykite šį langelį spustelėję mygtuką OK. Uždarykite asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos tvarkyklės vartotojo sąsajos langą.

© 2011 VĮ „Infostruktūra“