Dažniausiai užduodami klausimai

Ką reiškia STORK?
Pilnas projekto pavadinimas yra: Saugus Tarpvalstybinis Tapatybės Nustatymas (Secure idenTity acrOss boRders linKed)

stork

Kas tai tokio?
STORK projektas piliečiams ir verslui palengvins priėjimą prie internete teikiamų viešųjų paslaugų tarp valstybių, vystydamas ir testuodamas bendras specifikacijas abipusiam šalies elektroninės tapatybės (eID) atpažinimui tarp dalyvaujančių šalių. Jis tai atliks:
 • Kurdamas bendras taisykles ir specifikacijas padedančias abipusiam eID atpažinimui tarp valstybių sienų;
 • Testuodamas realiose gyvenimo situacijose saugius ir lengvai naudojamus eID sprendimus piliečiams ir verslui;
 • Sąveikaudamas su kitais ES vykdomais projektais siekiant didžiausios eID paslaugų naudos.
STORK koncentruosis į praktinius eID suderinamumo sprendimus, įgyvendindamas keletą bandomųjų projektų pasirinktoms tarpvalstybinėms eID paslaugoms, dėl didelės jų įtakos kasdieniniam gyvenimui.
Kas dalyvauja projekte?
Projekte dalyvauja 17 valstybių kartu su 32 konsorciumo partneriais. Konsorciumas susideda tiek iš viešo, tiek iš privataus sektoriaus organizacijų.
Kokius privalumus atneš šis projektas?
 • Žmonės galės saugiau ir lengviau pasiekti valstybines paslaugas visoje Europoje naudodami savo šalies eID sistemą;
 • Toks administracinių formalumų supaprastinimas leis lengviau ir pigiau gyventi ir dirbti skirtingose ES šalyse. Taip pat įkurti ir vykdyti verslą visoje ES;
 • Žmonės galės naudotis tarpvalstybinėmis paslaugomis internetu, neturėdami prieš tai nuvykti į atitinkamą valstybę;
 • Tinklu vykstančių transakcijų saugumas bus sustiprintas padidėjus eID paslaugų naudojimui autentifikuojant vartotojus;
 • Saugi ir suderinama eID autentifikacija paskatins tinklinių paslaugų naudojimo didėjimą;
 • Bendros specifikacijos ES lygmenyje sumažins eID paslaugų diegimo kainas;
 • Suderinama eID autentifikacija yra pagrindinis ES Paslaugų Direktyvos dalykas padėsiantis valstybėms narėms sukurti vienintelius kontaktinius taškus prieigai prie valdžios paslaugų.
Ką STORK turi unikalaus?
STORK bus pagrindinis centras elektroninės tapatybės projektams ES tiek atskiros šalies, tiek tarptautiniu mastu. Jis sutelks ne tik dalyvaujančias valstybes, bet ir žymiai daugiau dalyvių per jo nuorodų grupę (Reference Group) ir pramonės forumą (Industry Forum).
Koks projekto finansavimas?
Per tris metus projektas iš viso kainuos apie 20 milijonų eurų iš kurių Europos Komisija skirs 50% kaip jos inovacijų ir konkurencingumo skatinimo programos dalį.
Ar informacija apie mane išliks privati?
STORK neviešins asmeninių duomenų be vartotojo sutikimo. Projekto metu bus imtasi veiksmų siekiant užtikrinti, kad būtų perduotas ir apdorotas tik minimalus duomenų kiekis. Taip pat bus siekiama užtikrinti, kad teisės pasiekti, taisyti ir galiausiai ištrinti asmeninius duomenis atitiktų duomenų apsaugos aktus.
Kokie eID projektai bus įtraukti į STORK?
STORK testuos tarpvalstybines paslaugas 5 srityse:
 • Demonstracija, parodanti, kad tarpvalstybinės elektroninės paslaugos gali veikti keliose valstybės narėse. Aplikacijos įtraukia šalių portalus iš Austrijos (help.gv.at), Estijos (eesti.ee), Vokietijos (mein-service-BW), Portugalijos (portaldocidadao.pt) ir Jungtinės Karalystės, vieną regioninį portalą iš Katalonijos Ispanijoje ir vieną specifinę paslaugą atitikimo funkcijoms vykdyti Belgijoje (limosa.be);
 • Studentų Mobilumas, siekiant padėti žmonėms norintiems studijuoti kitose valstybėse narėse;
 • Elektroninis pristatymas, siekiant saugius tarpvalstybinius mechanizmus saugiam duomenų pristatymui tinklu.
 • Adreso keitimas, siekiant padėti žmonėms persikeliantiems per ES vidines sienas. Bandomieji projektai pasižymės dideliu suderinamumu ir kiekvienu atveju bus įtraukiamos skirtingos valstybės narės. Bendras bandomasis darbo paketas leis nuosekliai įvertinti bandomojo projekto rezultatus.
Kaip ES valstybės narės šiuo metu nedalyvaujančios projekte bus įtrauktos?
STORK Nuorodų grupė bus atvira visoms valstybėms narėms ir leis jiems pareikšti atsiliepimus ir prisidėti prie projekto.
Kokias technologijas STORK realizuos?
Iki šiol nėra priimta jokių sprendimų. STORK siekiama padaryti kiek tik įmanoma technologiškai "skaidrų" ir užtikrinti, jog suderinamumo sprendimai galės veikti su egzistuojančiomis šalių eID sistemomis. STORK kiek tik įmanoma remsis atviraisiais standartais. Pramonės atstovai yra skatinami bendradarbiauti su projektu, STORK pramonės forume.
Kaip bus valdomas projektas?
Vykdomoji valdyba pirmininkaujama projekto koordinatoriaus valdys projektą ir atsiskaitinės Generalinei Asamblėjai įskaitant konsorciumo partnerių atstovams. Valstybių narių taryba strategiškai vadovaus ir teiks nurodymus Generalinei Asamblėjai bei vykdomajai valdybai.
Kaip aš galiu būti įtrauktas?
 • STORK valstybių narių nuorodų grupę sudarys atstovai iš visų iki šiol nedalyvaujančių projekte ES valstybių narių ir pagrindiniai ES tarpininkai.
 • STORK pramonės grupė bus atviras forumas į kurį prisijungti kviesime suinteresuotas pramonės ir akademinių organizacijų atstovus.
 • Papildomai mes sukursime neformalias grupes tarp dalyvaujančių šalių ir organizuosime keletą teminių seminarų.
Kokia nauda piliečiui jei jis/ji neturi prieigos prie kompiuterio?
STORK siekia įtraukti visuomenę ir dirbs su šalių e-įtraukimo programomis, siekdamas padėti tiems, kurie neturi prieigos prie tinklo paslaugų iš namų.
Kaip aš galiu rasti daugiau informacijos ir likti informuotas?
Mūsų puslapis (http://www.eid-stork.eu) teikia naujausią informaciją apie STORK projektą.

© 2011 VĮ „Infostruktūra“