STORK apžvalga

STORK projekto tikslas yra sukurti Europos eID suderinamumo platformą, kuri leistų piliečiams kurti naujus e-ryšius už valstybės sienų pateikiant tik savo šalies eID.

Šiems e-ryšiams projekto metu bus panaudotas ir ištestuotas tarpvalstybinis vartotojo autentifikavimas. Projektas susideda iš penkių pilotinių projektų, kurie naudos egzistuojančias valstybių paslaugas ES priklausančiose šalyse. Ilgainiui, papildomi paslaugų teikėjai bus prijungti prie platformos ir tokiu būdu bus padidintas prieinamas tarpvalstybinių paslaugų skaičius Europos vartotojams.

Tokiu būdu ateityje jūs galėsite įkurti kompaniją, susigrąžinti mokesčius arba gauti universiteto dokumentus nedalyvaudami fiziškai. Viskas ko jums reikės norint pasiekti šias paslaugas bus asmeninių duomenų įvedimas pasinaudojant šalies eID, o STORK platforma gaus reikalingą patvirtinimą (autentifikaciją) iš jūsų valstybės.

1 pav. Vartotojas tinklu prisijungia prie paslaugų teikėjo ir perduoda asmeninius duomenis naudodamas savo šalies eID. STORK platforma užklausia vartotojo ar šis sutinka perduoti duomenis savo šalies e-valdžios portalui tapatybės autentifikavimui. Patvirtinus tapatybę, grįžtama pas paslaugų teikėją. STORK platforma nesaugo jokių asmeninių duomenų, taigi duomenys negali būti prarasti.


Į vartotoją orientuotas principas = privatumo garantas

STORK platformos funkcija yra identifikuoti vartotoją prisijungusį prie paslaugų teikėjo ir persiųsti jo duomenis šiam teikėjui. Nors paslaugų teikėjas gali reikalauti įvairių duomenų, tačiau vartotojas visada kontroliuoja kokius duomenis siųsti. Vartotojo, duomenų savininko, leidimo yra visada reikalaujama prieš perduodant jo duomenis paslaugų teikėjui.

Platforma nesaugo jokių asmeninių duomenų, taigi duomenys negali būti prarasti.

Į vartotoją orientuotas principas buvo parinktas ne tam, kad atitiktų filosofines nuostatas, bet dėl įtrauktų šalių įvairių įstatyminių reikalavimų, kurie įpareigoja imtis konkrečių priemonių siekiant užtikrinti piliečių pagrindines teises, tokias kaip privatumas.

Bandomieji projektai ir jų integracija

STORK projektas testuos savo suderinamumo platformą įgyvendindamas penkis bandomuosius projektus (aprašyta žemiau) kur STORK platforma bus integruota į jau egzistuojančias taikomąsias programas ir ištestuota realiose situacijose. Kai kuriais atvejais platforma padidins šių aplikacijų tarpvalstybinį funkcionalumą.
 1. Elektroninių paslaugų tarpvalstybinė autentifikacijos platforma
  Demonstracija parodė, kad tarpvalstybinės elektroninės paslaugos gali veikti keliose valstybės narėse. Aplikacijos įtraukia šalių portalus iš Austrijos (help.gv.at), Estijos (eesti.ee), Vokietijos (mein-service-BW), Portugalijos (portaldocidadao.pt) ir UK, vieną regioninį portalą iš Katalonijos Ispanijoje ir vieną specifinę paslaugą atitikimo funkcijoms vykdyti Belgijoje (limosa.be)
 2. Saugesnis pokalbis
  Skatina saugaus interneto naudojimą vaikų ir jaunų žmonių tarpe;
 3. Studentų mobilumas
  Palengvina žmonių, norinčių studijuoti skirtingose valstybės narėse, padėtį;
 4. E-pristatymas
  Kuria tarpvalstybinius mechanizmus saugiam elektroniniam dokumentų pristatymui;
 5. Adreso keitimas
  Padeda ES piliečiams persikelti ir įsikurti kitose ES šalyse;

Tokiu būdu, pavyzdžiui, "Adreso keitimas" ne tik įtrauks eID integraciją, bet jis taip pat leis piliečiui automatiškai nusiųsti savo naująjį adresą šaliai, kurioje jis prieš tai gyveno.

Egzistuojančių eID platformų integracija

Daugelis ES šalių jau yra įdiegę elektronines piliečių korteles. Piliečiai prie jų po truputį pripranta ir pradeda naudotis jų teikiamais privalumais. Kitos šalys pritaikė paprastesnius sprendimus, pagrįstus vartotojo vardu ir slaptažodžiu, kartais ir kitais papildomais identifikacijos mechanizmais.

Projekto tikslas yra ne keisti jau egzistuojančią šalies infrastruktūra, bet pasinaudoti tuo kas jau yra sukurta ir apjungti įvairius autentifikacijos metodus per skaidrią terpę taip, kad bet kuris iš šių metodų leistų vartotojams pateikti jų sertifikuotus asmeninius duomenis užsienio administratoriams.

Identifikatoriaus patikimumas

Autentifikacijos būdai pagrįsti vartotojo vardu ir slaptažodžiu yra silpnesni nei naudojant eID, laikomą pilnai suderinamame šifruotame fiziniame rakte. Be to, eID išdavimo procedūros gali būti sudėtingesnės arba lengvesnes, kas taip pat įtakoja identifikatoriaus patikimumą.

Šie du faktoriai STORK projekto metu buvo pilnai išanalizuoti ir suskirstyti į 7 pirminius faktorius, kurie sudaro užsienio identifikatorių klasifikacijos pagrindą. Paslaugų teikėjai gali reikalauti vartotojų autentifikuotis vienu iš 4 autentifikacijos lygių.

STORK ir ES

STORK yra ES finansuojamas projektas pagal ICT Strategijos Rėmimo Programą, kuri yra Konkurencingumo ir Inovacijų Programos (CIP) dalis. CIP tikslas yra paskatinti Europos įmonių konkurencingumą. Kaip CIP dalis, ICT Strategijos Rėmimo Programa koncentruojasi į inovacijų ir konkurencingumo skatinimą per informacijos ir ryšių technologijų naudojimą piliečių, verslo ir valdžios tarpe.

Dauguma Europos šalių turi oficialią elektroninės tapatybės (eID) politika, tačiau tik kelios šalys turi suderinamus eID sprendimus savo paslaugoms.

STORK tikslai ir pasirinktas laikas yra idealūs sukuriant didelį poveikį ir atitikimą Lisabonos Deklaracijos (2007 m.) iškeltiems tikslams, pavyzdžiui, dėl suderinamumo tarp valstybių narių ir administracinės biurokratijos sumažinimo. i2010 eValdžios Veiksmų Planas pripažįsta elektroninės tapatybės valdymo svarbą. Valstybių narių tikslas yra 2010 m. sukurti saugias ir patogias elektronines sistemas viešųjų paslaugų pasiekimui piliečiams ir verslui bet kurioje Europos Sąjungos šalyje. Paslaugos turi būti pasiekiamos visais reikalingais administraciniais lygmenimis kartu užtikrinant duomenų apsaugą ir privatumą.

Taigi, STORK tikslai yra Europos Komisijos i2010 eValdžios Veiksmų Plano eID sprendimams dalis užtikrinsianti saugią prieigą prie šiuolaikinių viešųjų paslaugų. Projekto rezultatai atitiks 2005 m. Mančesterio eValdžios Konferencijos (Viešųjų Paslaugų Transformavimas) tikslus. STORK taip pat akcentuos dalykus, kurie buvo pristatyti 2007 m. Lisabonos i2010 eValdžios pogrupio ataskaitoje. Be to, projektas taip pat atitinka keletą suderinamumo reikalavimų sveikatos apsaugoje, e-prekyboje ir tarpregioninėje sąveikoje (INTERREG tarpvalstybiniams darbo migrantams).

Projekto Dalyviai
STORK projektas apima 14 ES valstybių narių ir susijusių šalių; iš viso projekte dalyvauja 29 konsorciumo partneriai. Projektas šiuo metu yra plėtimosi fazėje, kurios metu papildomos valstybės narės prisijungs prie konsorciumo. Konsorciumas susideda iš viešo ir privataus sektoriaus organizacijų. Norėdami gauti pilną STORK partnerių sąrašą paspauskite čia.

© 2011 VĮ „Infostruktūra“