STORK projektas

STORK - Secure idenTity acrOss boRders linKed / Saugus tarpvalstybinis tapatybės nustatymas.
eID - electronic identity card / elektroninė asmens tapatybės kortelė.

STORK projekto tikslas yra sukurti Europos Sąjungos šalių eID suderinamumo platformą, kuri leistų piliečiams kurti naujus e-ryšius tarp sienų pateikiant tik savo šalies eID.

Šiems e-ryšiams projekto metu bus panaudotas ir ištestuotas tarpvalstybinio vartotojo autentifikavimas. Projektas susideda iš šešių bandomųjų projektų, kurie naudos egzistuojančias valstybių paslaugas ES priklausančiose šalyse. Ilgainiui, papildomi paslaugų teikėjai bus prijungti prie platformos ir tokiu būdu bus padidintas prieinamas tarpvalstybinių paslaugų skaičius Europos vartotojams.

Tokiu būdu ateityje Jūs galėsite įkurti kompaniją, susigrąžinti mokesčius arba gauti universiteto dokumentus be fizinio dalyvavimo. Viskas ko jums reikės norint pasiekti šias paslaugas bus asmeninių duomenų įvedimas pasinaudojant nacionalinės šalies eID, o STORK platforma gaus reikalingą patvirtinimą (autentifikaciją) iš Jūsų valstybės... plačiau

STORK apima šiuos 6 bandomuosius projektus:

Pilot1 Bandomasis projektas nr. 1
Elektroninių paslaugų tarpvalstybinis autentifikavimas ... plačiau
Pilot2 Bandomasis projektas nr. 2
Saugesni pokalbiai. Vaikų ir jaunimo skatinimas naudotis saugiu Internetu ... plačiau
Pilot3 Bandomasis projektas nr. 3
Studentų mobilumas. Padėti žmonėms, norintiems studijuoti skirtingose valstybėse narėse ... plačiau
Pilot4 Bandomasis projektas nr. 4
Elektroninis pateikiamumas. Išvystyti tarpvalstybinius mechanizmus saugiam dokumentų pristatymui tinkle ... plačiau
Pilot5 Bandomasis projektas nr. 5
Adreso keitimas. Padėti žmonėms, persikeliantiems per ES vidines sienas ... plačiau
Pilot6 Bandomasis projektas nr. 6
ECAS integracija ... plačiau

© 2011 VĮ „Infostruktūra“